Bjørke 15. august 2003 kl. 19.00. Tyssefossen er til stades, sjølv utan overløp frå Tussavatnet.