Inn Hjørundfjorden frå Stavset 16.august kl. 12.15