Steinras ved "Gange-Rolv" i Norangsdalen, 3m høgt, 60 m breitt. 17.august 2003