Å so byde oss rasehestanje innjtorka høymole, tvi vøre!

Hoppe med føl, Follestaddalen 18.august 2003 kl. 20.15