Kattetemjar Asbjørn i aksjon. Bondalen 22.august 2003 kl. 15.05