Hesten vert pussa og stelt til helga. Røysgarden, Volda, 30.august 2003 kl. 14.30