Haustfargane på veg... Volda 3.september 2003 kl. 19.10