Som kua i den grøne eng.. Bondalen 5.september 2003 kl. 12.20