Volda 10. september 2003 kl. 07.30 -ingen dårleg morgon å stå opp til....