(intercom)  Du...haure du om hannj pastori innj i Fylsvikinje??

Tussa dreiv med helikoptertransport i dag... Frå Bjørke 16.september 2003 kl. 15.40