Nysnø i Skruven og turistsesongen på hell... Øye 22.september 2003 kl. 13.50