Ut på tur, -aldri sur.. Folkestad 24.september 2003 kl. 16.00