WTO eller ikkje..kalven må ut, og Bjørn overvakar. Folkestad 24.september 2003 kl. 16.30