Barstadvika mot Breisundet 6.oktober 2003 kl. 13.20