Utsyn frċ Lekneset mot Viddal 9.oktober 2003 kl. 13.50