Våtsamt på Sæbø i dag... 11.oktober 2003 kl. 18.00