No skal "korranje" få kome inn.. Mo, Ørsta, 12.oktober 2003 kl. 11.40