Hjelledalstindane 1543 m.o.h. Råna 1586 m.o.h. Regndalstindane 1540 m.o.h. Litledalshornet 1344 m.o.h. Saksa 1073 m.o.h. Geithornet 1295 m.o.h. Brekketindane 1578 m.o.h Gullmorhornet 1333 m.o.h Klokksegga  944 m.o.h. Maudekollen 1021 m.o.h. Leknesnakken 526 m.o.h. Slogen 1564 m.o.h. Store Smørskretind 1631 m.o.h. Skruven 1584 m.o.h. Stålberghornet 1248 m.o.h. Blåhornet 1372 m.o.h. Jakta 1588 m.o.h. Risenosa 1554 m.o.h. Kalveskrednipa 1488 m.o.h. Lisjehornet 1200 m.o.h. Storehornet 1377 m.o.h. Skårasalen  1542 m.o.h. Storhornet 1600 m.o.h. Langhornet 1229 m.o.h. Rognestøylstindane 1221 m.o.h. Kvasshornet 1409 m.o.h. Årsethornet 1084 m.o.h. Sakshornet 1213 m.o.h. Storetinden 1408 m.o.h. Lisjetinden 1239 m.o.h. Grøthornet  1058 m.o.h. Eidstuva 782 m.o.h. Sunndalsnipa 1366 m.o.h. Blæja 1289 m.o.h. Lisjedalshornet 1226 m.o.h. Kyrkjefjellet 1482 m.o.h. Matøskja 1332 m.o.h. Snøhornet 1309 m.o.h. Stokkehornet  890 m.o.h. Blåtinden 1217 m.o.h. Veirahaldet 1206 m.o.h. Rotsethornet 652 m.o.h. Sandhornet 659 m.o.h. Snøhornet 1025 m.o.h. Blåtindane Kalvedalsegga Hellefjellet  1239 m.oh. Saudehornet 1303 m.o.h. Vassdalstinden 1277 m.o.h. Sandhornet 909 m.o.h. Rotbergshornet 850 m.o.h. Årsæterhornet 1047 m.o.h. Kolåstinden 1432 m.o.h. Åvasstinden 1233 m.o.h. Nonshornet 1305 m.o.h. Sunnavindsnipa  1367 m.o.h. Tungremtindane 1290 m.o.h Kårdalstindane 1470 m.o.h. Kvitegga 1691 m.o.h. Bjørkehornet 1430 m.o.h. Kjerringa 1130 m.o.h Mannen 1133 m.o.h. Høgrestinden(Nøvedalstinden)1244 m.o.h. Storfjellet (Haram) 950 m.o.h. Sylvkallen 1310 m.o.h. Langnestinden  1206 m.o.h. Blåbretinden 1476 m.o.h. Leirvasshornet 1531 m.o.h. Elsandtindane 1398 m.o.h. Urkedalstindane 1534 m.o.h. Vellesæterhornet 1511 m.o.h. Rokkekjerringa 1543 m.o.h. Dukhornet 1412 m.o.h. Sakshornet 1213 m.o.h. Koppefjellet 940 m.o.h. Helgehornet 623 m.o.h Lidaveten 592 m.o.h. Sætretindane 1358 m.o.h. Ramoen (Jønshorn) 1419 m.o.h. Sæbø Rise Hustad Svora Mo Kvistad Årset Gjerdet Myrholen Stokke Villane Tryset Rekkedal Haugen Valset Tvergrova Lida Eidet Årskog Hustadneset Lekneset

Utsyn frå Grøtdalstinden i alle retningar 15.oktober 2003 kl. 15.00. Ved å peike med musa, skal du få opp namna på mange av fjelltoppane, og likeeins gardane i Bondalen...