Haust. Frċ Lauvstad mot Eikrem og Mork 27.oktober 2003 kl. 14.40