Framleis frċ Lisjevatnet, denne gong med Sunndalsnipa bak, 9.november 2003 kl. 13.50