Frċ Eiksund motLauvstad og Felden 11.november 2003 kl. 15.00