..Og slik var det altså i dag, Volda og Folkestad 15.november 2003 kl. 16.05