Forfrisking med fjellvatn.. Aurstaddalen 16.november 2003 kl. 14.30