Nordangsfjorden frċ Stennes 21.november 2003 kl. 12.35