Eiksundsambandet 25.november 2003 kl. 14.10. -Bygging av brakkerigg til brubyggjarane..