Volda nesten ova Rotsethornet 2.desember 2003 kl. 13.25