Stauren står seg der han ligg.. Austefjorden 15.desember 2003 kl. 13.05