"Varegg" med julelanterneføring... Vartdal hamn 15.desember 2003 kl. 18.40