Ka de e slags staur so drive å rota ne me elvinje??

Bru med mannj... Høgebrua, Ørsta, 18.desember 2003 kl. 20.00