Ut Voldsfjorden frċ Kornberg 9. januar 2004 kl. 14.30