Frċ Lyngneset mot Dalsbygda og Aksneset 12.januar 2004 kl. 13.15