"Volda vest" med den nye sjukeheimen midt i biletet 12.januar 2004 kl. 14.50