...og somme likar snĝen...Klepp 18.januar 2004 kl. 15.00