Kveldsrauden flyttar seg mot vest.. Volda og Folkestad 21.januar 2004 kl. 16.30