..framleis på veg mot Melshornet.. 28.januar 2004 kl. 15.20