Toalettfasilitetane på Stavset Skule er sprengde..5.februar 2004 kl. 14.35