Frå Barstadsætra 7.februar 2004 kl. 12.50

Barstadvik