Somme kvir seg ikkje for fryse p hendene..

Fiskar ved Maude 9.februar 2004 kl. 13.50