Rotevatnet og Rotset frċ Hoggabakkane 14.februar 2004 kl. 17.05