Frå Sæbøneset inn Hjørundfjorden 18.februar 2004 kl. 14.50