Inn Storfjorden frċ Viddal 18.februar 2004 kl. 17.25