Reinseanlegget på Vikeneset fekk reinsa seg.. 24.februar 2004 kl. 15.10