Hei, kjæring! Ikkje hiv innpå meir ved, o kjøme sola no, ditt nek!

Frå Follestaddalen 27.februar 2004 kl. 11.00