Ein gneistrande dag på Torskreddalssetra, 28.februar 2004 kl. 14.45. Den høgste toppen i bakgrunnen er Kvitegga, 1691 m.o.h. (-og 15 meter høgare på toppen av snøbreen)