...og Aldalen i motsett retning 4.mars 2004 kl. 14.45