Frċ Dalsfjorden med Innselset i framgrunnen 5.mars 2004 kl. 15.35