Frå Hjartåbygda mot Bjørnaset, Straumshamn og Mek 6.mars 2004 kl. 13.45