Voldsfjorden mot Lauvstad frċ Stien (Klepp) 15.mars 2004 kl. 20.00