Snĝen reiser til havs..Humberset 17.mars 2004 kl. 17.10