Dalsfjorden mot nord frċ Aksneset 22.mars 2004 kl. 13.35